Ratten producten

Op deze pagina vindt u diverse producten voor het bestrijden van een rat of een hele rattenplaag. Ratten zijn te bestrijden met rattengif, ratten lijmplanken, rattenvoerdozen, rattenvallen, rattenvangkooien en rattenverjagers. 
(Bruine) ratten komen zeer algemeen voor, het zijn zogenaamde "cultuurvolgers", omdat ze zich uitstekend kunnen aanpassen aan de mens. Het zijn goede zwemmers en gravers en voelen zich thuis in riolen, op stortplaatsen, in/om maïsvelden, enz. Ze voeden zich met velerlei producten (granen, groenten, fruit, vis, diervoeding, enz.) en zijn derhalve overal te vinden op plaatsen met een groot (en slordig) voedselaanbod, bij voorkeur in de omgeving van water.


Ratten geven er de voorkeur aan om zich in de directe nabijheid van de mens en zijn gebouwen, voorraden en afval op te houden. In waterrijke gebieden kunnen ze overbrenger zijn van de ziekte Weil; ook in de intensieve veehouderij kunnen ze diverse ziektes overbrengen. Ze vervuilen en beschadigen voorraden en kunnen door hun knaagdrift (o.m. aan kabels) kortsluiting, lekkages en machinestoringen veroorzaken. Ratten zijn in de directe omgeving van de mens dan ook  zeer ongewenst.