Verjagen

Op deze pagina vindt u diverse producten van Edialux, voor het verjagen van marters. Marters kunnen veel schade aanrichten maar kunnen worden verjaagd door middel van het uitzenden van ultrasone geluiden.